Organisering

Konsesjonskraft IKS har eige styre, representantskap og administrasjon. I tillegg er det oppretta eit porteføljeutval som gjev råd til administrasjonen. Styret og representantskapet vert valde for kommunevalperioden.

Selskapet er skipa med heimel i IKS-lova. Link til selskapsavtalen finn du under Informasjon.

Styret:

Representantskap:

Porteføljeutvalet:

Administrasjon:

 

KONSESJONSKRAFT IKS
T: 37 93 75 00    |    Org.Nr. NO 971330937   |    post@konsesjonskraft.no

Meny Lukk