Kontakt

Konsesjonskraft IKS
c/o Valle kommune
Postboks 4
4747 Valle

Tlf: 37 93 75 00

Glenn Qvam Håkonsen
Dagleg leiar
glenn.hakonsen@konsesjonskraft.no
Tlf: 990 32 244

Arne Tronsen
Rådgjevar
arne.tronsen@konsesjonskraft.no
Tlf: 916 62 401

Sveinung Skjevrak
Rådgjevar med ansvar for krafthandel
sveinung.skjevrak@konsesjonskraft.no
Tlf: 922 40 568

Lena Kleven Flateland
Rådgjevar
Lena.Flateland@konsesjonskraft.no
Tlf: 995 77 209

 

 

KONSESJONSKRAFT IKS
T: 37 93 75 00    |    Org.Nr. NO 971330937   |    post@konsesjonskraft.no

Meny Lukk