Informasjon

Konsesjonskrafthandbok

NVE-Faktaark 1/2004 Konsesjonsavgifter og konsesjonskraft

OED- 7/4 2003 Retningslinjer for utregning av OED-prisen

 

Faktaark konsesjonsavgift

Faktaark naturressursskatt

Faktaark eigedomsskatt

 

KONSESJONSKRAFT IKS
T: 37 93 75 00    |    Org.Nr. NO 971330937   |    post@konsesjonskraft.no

Meny Lukk