Økonomi

Utbetalingsprognose for 2020 og estimat for økonomiplanperioden

Utbetalingsprognose 2020.jpg

KONSESJONSKRAFT IKS
T: 37 93 75 00    |    Org.Nr. NO 971330937   |    post@konsesjonskraft.no

Meny Lukk